ประชาชนเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง นำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า “ฟรี” ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2564

ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง นำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า “ฟรี” ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2564 ในวัน เวลาราชการ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านบึง // สอบถาม โทร. 038 445714 ต่อ 4

close(x)