เชิญภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมงานสัมมนาและแสดงนวัตกรรมดิจิทัล 25 – 26 ส.ค. 64

การทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการ August Series 2021 ประกอบด้วยงาน eGovernment Forum, Education Next Forum, Healthcare Technology Summit, Ai & IoT Summit และ SME Smart Manufacturing เป็นการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มีกำหนดจัดงานวันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการโดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.conferencethaiseries.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 097 004 3993 หรือ 02 661 7750 ต่อ 221, 222, 223

close(x)