ประกาศผลการนับคะแนน การเลือกตั้งฯ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง (อย่างไม่เป็นทางการ)

close(x)