เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจและรื้อถอนป้ายที่ไม่ได้รับอนุญาต

เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลเมืองบ้านบึง ออกตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยการติดตั้งป้ายโฆษณาต่างภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง พบการติดตั้งป้ายไม่ได้รับอนุญาตและกระทำผิดกฎหมาย จึงดำเนินการรื้อถอนเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางสาธารณะ

คลิ๊ก…เพื่อดูข้อมูล ความรู้กฎหมายการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะและช่องทางแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย

close(x)