รับมอบเตียงสนามให้กับโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นตัวแทนในการรับมอบ “เตียงสนาม จำนวน 100 เตียง” จาก นายศรายุทธ ศิริธรรม และกลุ่มเพื่อน เพื่อเป็นเตียงอุปกรณ์สำหรับ(โรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง) โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการรับมอบเตียงสนามครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน เวลา 13.00 น. วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)