ตรวจสอบรายชื่อเพื่อรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 กรณีลงทะเบียนกับศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง

ตรวจสอบข้อมูลเพื่อรับการฉีดวัคซีน | สแกน QR Code หรือคลิ๊กลิงก์เพื่อตรวจสอบข้อมูลเวลานัดหมาย >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbybCfAUUabbVIhNbrW8NKgBeVEBcHlrqcqtljwsB2z6i5uWw9E/exec

close(x)