การประชุมรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในการประชุมรายละเอียดโครงการพัฒนา “แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลเมืองบ้านบึง”พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ,ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ และหัวหน้ากองฝ่ายฯลฯ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3

close(x)