เชิญดาวน์โหลด Mobile Application “อยู่ไหน” ติดตามค้นหาคนหายและช่วยพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เชิญชวนดาวน์โหลด Mobile Application “อยู่ไหน” เพื่อเป็นกลไกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลคนหายและเข้าถึงการบริการภาครัฐอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง อีกทั้งยังสามารถแจ้งเบาะแสและค้นหาคนหายได้ด้วยตนเองผ่านระบบ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ประชาชนสามารถติดตามค้นหาคนหายและมีส่วนช่วยในการพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนามได้ทุกที่ ทุกเวลา สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลด Mobile Application “อยู่ไหน”

ระบบ IOS คลิ๊ก >>> https://apps.apple.com/th/app/u-nai/id1530544049?l=th

ระบบ Android คลิ๊ก >>> อยู่ไหน – แอปพลิเคชันใน Google Play

close(x)