ข้อมูลสถานที่พักที่น่าสนใจในเขตพื้นที่ จ.ชลบุรี “พักสบาย สไตล์ ท้องถิ่นชล”

แนะนำข้อมูลสถานที่พักที่น่าสนใจในเขตพื้นที่ จังหวัดชลบุรี “พักสบาย สไตล์ ท้องถิ่นชล” เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี

close(x)