พิธีบวงสรวงบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางถึงเหตุผลในการงดจัดงานประเพณี​วิ่งควาย

เนื่องด้วยสถานการณ์​การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ทำให้ในปีนี้ไม่สามารถจัดงานประเพณี​วิ่งควาย ประจำปี 2564 ได้ตามปกติ ในเช้าวันนี้ เทศบาลเมืองบ้านบึงจึงได้จัดพิธีบวงสรวงบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางถึงเหตุผลในการงดจัดงานประเพณี​วิ่งควาย และเป็นการสร้างขวัญ​กำลังใจแก่ประชาชนชาวบ้านบึงอีกด้วย

close(x)