พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (องุ่นอุปถัมภ์)วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นตัวแทนรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”ตามพระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งในครั้งนี้โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (องุ่นอุปถัมภ์) ได้รับตราพระราชทานดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2 (ปีการศึกษา 2563-2565)โดยคุณเบญจมาศ สิทธิโชคธรรม ผู้จัดการส่วนงานมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ชลบุรี และผู้นำหลักโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เครือข่าย บี.กริม ชลบุรีเป็นตัวแทนนำมอบณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชน ชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

close(x)