เชิญสัมผัสประสบการณ์ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง “ฟรี” ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. – 16.30 น.

ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง“เพราะการต่อยอดความรู้ไม่มีวันสิ้นสุด” ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง จึงถูกสร้างสรรค์ขึ้น โดยความร่วมมือของเทศบาลเมืองบ้านบึง และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เพื่อให้ชาวบ้านบึงเข้าถึงทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างง่ายดาย ด้วยคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งพื้นที่ประชุมวางแผนแลกเปลี่ยนแนวคิด อุปกรณ์ดิจิทัล และชุดมินิสตูดิโอ ที่จะเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาและความรู้เข้ากับทั่วโลกอย่างครบวงจร .เชิญสัมผัสประสบการณ์ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง “ฟรี” ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. – 16.30 น. (ติดกับอาคารธาราบำบัด ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง) สอบถาม โทร 038 444646

✅

ทรัพยากรให้บริการภายในศูนย์ดิจิทัลชุมชน – คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (ระบบปฏิบัติการ win 10 พร้อม web camera ในตัว) – ระบบอินเตอร์เน็ต – โต๊ะประชุมกลุ่มย่อย 10 ที่นั่ง – โปรเจคเตอร์ – กล้องวีดีโอสำหรับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ (web camera) – โทรทัศน์อัจฉริยะ (Smart TV) – ลำโพงเคลื่อนที่อเนกประสงค์ – ชุดมินิสตูดิโอพร้อมกล้องดิจิทัล – เจ้าหน้าที่แนะนำและดูแลให้บริการ

close(x)