!!! เรียนฟรี อบรมเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์ เพื่อยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยียุค New Normal

!!! เรียนฟรี อบรมเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์ (Learning Platform) เพื่อยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจยุค New Normal หลังวิกฤตโควิด 19

ปูพื้นฐานในการยกระดับการทำธุรกิจยุคใหม่ 6 หลักสูตร 23 บทเรียน

  • เข้าใจระบบคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม เพื่อต่อยอดธุรกิจ
  • ออกแบบดีไซน์ กราฟิกดีไซน์ และแอนิเมชั่น สำหรับเกม VR AR และสื่ออื่นๆ
  • การบริหารจัดการการตลาดและสามารถวางแผน Business Model Canvas
  • นวัตกรรมขนส่งอัจฉริยะเชื่อมโยงธุรกิจ เทคโนโลยี loT และโดรนเข้าด้วยกัน
  • การเกษตรและปศุสัตว์ยุคใหม่ แนะนำเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์
  • รวบรวมเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์แนะนำเทคนิคพิชิตการเข้าถึงของเป้าหมาย

(รายละเอียดตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์)

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ คลิ๊กลิงก์>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ1Snz1yHgrAk41zJr7eMj454gx2_PlJ1YqMEK590BLNdiNg/viewform

สอบถามรายละเอียด : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคตะวันออก

โทร 083-688-2695 (เนม) อีเมล : dce-er@depa.or.th

close(x)