ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านบึง เรื่อง เทศบาลเมืองบ้านสวนขอความอนุเคราะห์ให้เทศบาลเมืองบ้านบึงประชาสัมพันธ์ “การรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล”

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านบึง เรื่อง เทศบาลเมืองบ้านสวนขอควาอนุเคราะห์ให้เทศบาลเมืองบ้านบึงประชาสัมพันธ์ “การรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล” -ตำแหน่งนายสัตวแพทย์-ตำแหน่งเภสัชกร-ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด โทร.038-184555 ต่อ 3

close(x)