พิธีแสดงเจตจำนงความร่วมมือการส่งเสริมขับเคลื่อนการจัดการบรรจุภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เข้าร่วมพิธีแสดงเจตจำนงความร่วมมือการส่งเสริมขับเคลื่อนการจัดการบรรจุภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยแนวทาง Extended Producer Responsibility (EPR)พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) Extended Producer Responsibility (EPR) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่ต้นทาง และพัฒนาระบบการรวบรวมและขนส่ง การรองรับการคัดแยก ส่งเสริมกลุ่มแรงงานฯลฯ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ให้กลับมาเป็นวัตถุดิบใหม่ เพื่อลดการเกิดมลพิษ และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ณ ห้องชมทะเล1 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจเวลา 10.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564

close(x)