มาตรการเกี่ยวกับโรคโควิด 19 และมาตรการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46 / 2564 จำนวน 5 เรื่อง

  1. ครม. อนุมัติขยายเวลาอนุญาตให้ “คนต่างด้าว” อยู่ต่อได้ถึง 31 ธ.ค. 64
  2. ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ร้านสปา นวดเพื่อสุขภาพ สถานดูแลผู้สูงอายุ จากผลกระทบโควิด 19
  3. บขส. ขยายโปรโมชันฉีดวัคซีน ๒ เข็ม รับส่วนลด ค่าโดยสารเพิ่ม 20% ถึง 30 พ.ย. 64
  4. ปภ. ขอชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเหตุ สาธารณภัยผ่าน Line @1784DDPM
  5. 3 อันดับภัยไซเบอร์ใกล้ตัวที่คนไทยถูกหลอกมากที่สุด

close(x)