ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47 / 2564 มาตรการช่วยเหลือจากโรคโควิด 19, การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47 / 2564 จำนวน 5 เรื่อง

  1. แรงงาน 3 สัญชาติ เฮ! ศบค. เคาะ นำเข้าแรงงาน ตาม MOU ภายใต้สถานการณ์โควิด 19
  2. ปภ. แนะประชาชนควรรู้ เกณฑ์วัดสภาพอากาศร้อน อากาศหนาว และปริมาณฝน
  3. ครม. เคาะ “มาตรการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ” ช่วยเหลือกลุ่มช่าง ค้าขายออนไลน์ ขับรถสาธารณะ
  4. ออมสิน ปล่อยสินเชื่อช่วยรายย่อยผ่านแอป MyMo
  5. พาณิชย์ เตรียมเปิดแผงหมูเนื้อแดงราคาถูก 600 จุด ทั่วประเทศ บรรเทาค่าครองชีพประชาชน

close(x)