ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48 / 2564 มาตรการช่วยเหลือจากโรคโควิด 19, การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2564 จำนวน 5 เรื่อง

  1. เตือนโควิดสายพันธุ์ล่าสุด โอไมครอน (Omicron)
  2. บิลค่าน้ำหาย ทำยังไงดีนะ?
  3. รัฐบาลเร่งโอนเงินประกันรายได้ชาวนาเพิ่มเติมกว่า 7.6 หมื่นล้าน 9 – 14 ธ.ค. นี้
  4. ธอส. มอบของขวัญปีใหม่ลูกค้าสินเชื่อบ้าน ผ่อนดี 48 เดือน รับเงิน 500-1,000 บาท
  5. ผู้ประกันตน ม.33 และ 39 อย่าลืมใช้สิทธิทำฟัน ก่อนสิ้นปีนี้

close(x)