ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับข้าราชการและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำแหน่งครูผู้ช่วย

close(x)