การประชุมหารือการพัฒนาพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านบึง ด้วยเทคโนโลยี

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) สาขาภาคตะวันออก เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านบึง ด้วยเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายพิชชา ตรีวรรณกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 เวลา 10.00 น.

close(x)