โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชน ชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)