การอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล “ระบบ WORKX”

“เทศบาลเมืองบ้านบึง ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคตะวันออก”จัดการอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล “ระบบ WORKX” เพื่อประยุกต์ใช้ในเทศบาลเมืองบ้านบึง ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการโดยมีนางสาวจารุวรรณ เจตเกษกิจ ผู้จัดการสาขาภาคตะวันออก พร้อมทีมงาน ได้ให้ความรู้ในการอบรมระบบ “WORKX” แนวทางการทำงานภายในสำนักงานการเชื่อมต่อระบบเอกสารให้รวมอยู่ในระบบออนไลน์ และแนวทางการรวบเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อการพัฒนาต่อยอดในอนาคต ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกกองฝ่ายเข้าร่วมการอบรม และได้ให้ความร่วมมือเสนอความคิดเห็น กับเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคตะวันออก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไปเมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)