ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านบึง

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านบึง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากหน่วยงานของรัฐ คณะคุณครูโรงเรียนจิ้นฮั้ว ,โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงฯ และตัวแทน อสม. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 เทศบาลเมืองบ้านบึง วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.

close(x)