กิจกรรมศึกษาดูงานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ พัฒนาการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ ณ เทศบาลเมืองแสนสุข

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองแสนสุข นายพิชชา ตรีวรรณกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง ได้นำคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านบึง เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้พัฒนาการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) ภาคตะวันออก

close(x)