พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนางทัศนีย์ ต้นจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึงเข้าร่วมพิธี

close(x)