เทศบาลเมืองบ้านบึงได้ร่วมสนับสนุนสิ่งของสำหรับนำไปเป็นรางวัลร้าน “มัจฉากาชาด”

เทศบาลเมืองบ้านบึงได้ร่วมสนับสนุนสิ่งของสำหรับนำไปเป็นรางวัลร้าน “มัจฉากาชาด” จังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

close(x)