ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน งดเว้นการเผาวัชพืชหรือสิ่งอื่นใด ซึ่่งก่อให้เกิดมลภาวะ เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

close(x)