ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2565 มาตรการช่วยเหลือจากโรคโควิด 19, การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 5 เรื่อง

  1. ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการชำระดีมีคืน และโครงการนาทีทองลดดอกเบี้ยสู้โควิด ปีบัญชี 2564
  2. จัดฟันแฟชั่นไม่มีประโยชน์ แถมอันตรายถึงชีวิต
  3. ซื้อสินค้าออนไลน์แล้วโดนโกง ไม่ได้ของ ต้องทำอย่างไรถึงจะได้เงินคืน
  4. ปภ.แนะรู้ทัน – ลดผลกระทบวิกฤติหมอกควัน
  5. เริ่มแล้ว สปส. พร้อมจ่ายเยียวยากลุ่มคนทำงานกลางคืน นักร้อง นักดนตรี รายละ 5,000 บาท

close(x)