ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2565 มาตรการช่วยเหลือจากโรคโควิด 19 และการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2565 จำนวน 6 เรื่อง

  1. การปรับมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565
  2. สปส. พร้อมฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ป้องกันโควิด 19
  3. ปภ. แนะเตรียมพร้อมรับมือ สึนามิ
  4. ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ PEA
  5. โปรดระวัง “การปลอมแปลงหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาเพื่อไปใช้แอบอ้างในการให้เงินกู้”
  6. ทะเลไทยดังไกลระดับโลก

close(x)