ข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์จากศูนย์แพทย์เทศบาลเมืองบ้านบึง เรื่อง การฉีดวัคซีนโควิดในชุมชน

ข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์จากศูนย์แพทย์เทศบาลเมืองบ้านบึง เรื่อง การฉีดวัคซีนโควิดในชุมชน

ผู้ที่สามารถมาใช้บริการได้
– ประชาชนทั่วไปที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนเลย
– ประชาชนทั่วไปที่ต้องการฉีดกระตุ้น เข็มที่ 2 – 4
– ประชาชนกลุ่ม 608 ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนชนิดใดเลย
– ประชาชนกลุ่ม 608 ที่ต้องการฉีดกระตุ้นเข็ม 2 – 4

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันที่ฉีด
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ประวัติการรับวัคซีนโควิดที่ผ่านมา (ถ้ามี)

วัคซีนที่ท่านจะได้รับ
1. แอสตร้าเซเนก้า
2. ไฟเซอร์
3. โมเดอน่า
4. โคโวแวกซ์

***หมายเหตุ เฉพาะคนที่พักอาศัยในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง***

close(x)