“มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ สู่ EEC” วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

close(x)