ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2565 มาตรการช่วยเหลือจากโรคโควิด 19, การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์, การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2565 จำนวน 5 เรื่อง

  1. กรม สบส. ห่วงเด็กในยุคออนไลน์ แนะสุขบัญญัติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
  2. ปภ. แนะ 4 ข้อควรรู้รับมือเพลิงไหม้อาคารสูง
  3. กรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนใช้ป้ายทะเบียนรถปลอมมีความผิดตามกฎหมายอาญา โทษถึงขั้นจำคุก
  4. ธอส. เปิดให้ลูกค้าปรับเงินงวด ให้เหมาะกับรายได้นานถึง 3 ปีเต็ม!!
  5. ทส.ประกาศห้ามนำพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง 5 ชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ

close(x)