การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชน ชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)