การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่

เนื่องจากในช่วงฤดูร้อนมักจะเกิดพายุหมุนและพายุฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงเป็นเหตุให้อาคารบ้านเรือนของราษฎรได้รับความเสียหายและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างโดยฝ่าฝืนกฏหมายหรือป้ายชำรุดล้มลงมา ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ตลอดจนทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก จึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้สอดส่องดูแลอาคารบ้านเรือนให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ดังนี้
1. ดูแลบ้านเรือนให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงโดยเฉพาะกระเบื้องมุงหลังคาต้องยึดแน่นกับโครงหลังคา
2. ตรวจดูสิ่งต่างๆ ที่สามารถหักโค่นลงมาทับบ้านเรือนได้หากพบเห็นให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ
3. ขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองควรอยู่ห่างจากสิ่งก่อสร้างที่อาจล้มหรือหักโค่นลงมาได้

close(x)