โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ โดย เจ้าหน้าที่ อสม. ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านบึง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์สุขภาพชุมชน

close(x)