กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. อำเภอบ้านบึง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ตำรวจ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาชนร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

close(x)