ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณสะพานคนข้ามหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

close(x)