การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชน ชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

close(x)