การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านบึง วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านบึง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากหน่วยงานของรัฐ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)