สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หมวด ยง

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หมวด ยง ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต https://www.tabienrod.com/

close(x)