ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2565 มาตรการช่วยเหลือจากโรคโควิด 19, การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2565 จำนวน 5 เรื่อง

  1. ป้องกันภาวะ Long COVID
  2. ติดโควิดผู้ประกันตนรับสิทธิชดเชยการขาดรายได้จากการป่วย ไม่ว่าจะติดโควิดสายพันธุ์ไหน
  3. ปภ. แนะการเตรียมตัวเมื่อฝนตกหนัก ฝนตกต่อเนื่อง ระดับน้ำขึ้นสูง
  4. ข้อห้ามการจัดทำเรี่ยไรหรือ “รับบริจาค”
  5. โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

close(x)