กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565

24 มิถุนายน 2565 เทศบาลเมืองบ้านบึงเข้าร่วม “กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565 อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ณ ลานวัฒนธรรม หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านบึงโดย นายเชวง จินตนาเลิศ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก และเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด ในพื้นที่อำเภอบ้านบึง ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอบ้านบึง โรงพยาบาลบ้านบึง โรงเรียนบ้านบึง”อุตสาหกรรมนุเคราะห์” สาธารณสุขอำเภอบ้านบึง และสถานีตำรวจภูธรบ้านบึง ณ โดมอเนกประสงค์ มังกร กุลวนิช โรงเรียนบ้านบึง”อุตสาหกรรมนุเคราะห์”

close(x)