“1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์ชุมชน”

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 กองสวัสดิการสังคม นำชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านบึง เข้าร่วมการคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัดชลบุรี ภายใต้แนวคิด ” 1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์ชุมชน” โดยมีนางพรเพ็ญ ภัทรากร รองประธานชมรมผู้สูงอายุ ชี้แจงเกี่ยวกับชมรมผู้สูงอายุ ตามตัวชี้วัด 12 ด้าน สาธิตนวัตกรรมสมุนไพรมะกรูดดูดชา (ลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน) และการแสดงสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมการเต้นเข้าจังหวะ( ไลน์แดนซ์) ณ อาคารศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

close(x)