โครงการ ส่งเสริมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร “การทำผ้ามัดย้อม” และ หลักสูตร “พัฒนาทักษะอีคอมเมิร์ซเพื่อการขายออนไลน์” วันที่ 4 ก.ค. 65

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธาน ในพิธีเปิด โครงการ ส่งเสริมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร “การทำผ้ามัดย้อม” และ หลักสูตร “พัฒนาทักษะอีคอมเมิร์ซเพื่อการขายออนไลน์” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชน ชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง

โดยในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ได้มีการสอนทำผ้ามัดย้อมจากวิทยากรผู้ชำนาญการ ซึ่งประชาชนเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ได้ลงมือทำผ้ามัดย้อมด้วยตนเอง สามารถพัฒนาทักษะต่อยอดเป็นอีกหนึ่งอาชีพได้ในอนาคต และสามารถสร้างรายได้สู่ชุมชนอีกทางหนึ่ง

close(x)