โครงการอบรมการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท จัดโดยสำนักงานอัยการ

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมการไกล่เกลี่ยและประนอม

ข้อพิพาท จัดโดยสำนักงานอัยการ คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ

เวลา 09.00 น. วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง

โดยมีประชาชน, ผู้แทนชุมชน และอสม. ทม.บ้านบึง เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

close(x)