พิธีหล่อเทียนพรรษา

เทศบาลเมืองบ้านบึง ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านบึง จัดงานพิธีหล่อเทียนพรรษา นำโดยนายสุรสิตย์ กังวลกิจ

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนนักเรียนจาก

สถานศึกษาภายในเขตเทศบาลฯ คณะครู เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

นอกจากนี้ยังมีการบรรเลงบทเพลงจากวงอังกะลุงร่วมกับวงดนตรีไทยจากตัวแทนนักเรียน และการประกวดวาดภาพ

ระบายสี การประกวดเรียงความ ซึ่งมีเด็กนักเรียนเข้าร่วมการประกวดเป็นจำนวนมาก ณ วัดบึงบวรสถิตย์(วัดบึงล่าง)

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565

close(x)