รางวัลประกาศเกียรติคุณ คลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม นำผู้สูงอายุ นางพรเพ็ญ ภัทรากร เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ประเภท คลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 และนางสุรีย์ สกุลานนท์ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ประเภทผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 จากท่านฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นอกจากนี้นางพรเพ็ญ ภัทรากร ยังได้รับเกียรติในการร่วมเสวนา ในหัวข้อ คน 3 วัย อยู่อย่างไรในสถานการณ์โควิด -19 ณ เทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

close(x)