กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ด้วยอำเภอบ้านบึง ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีกิจกรรมทำความสะอาด เก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ สวนหย่อม ทางเข้าอำเภอบ้านบึง ในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)