การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชน ชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง ที่ผ่านมา

close(x)