การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านบึง(สปสช.) ครั้งที่4/2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านบึง(สปสช.) ครั้งที่4/2565 โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ชุมชนฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านบึง เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอบ้านบึง อสม. และตัวแทนชุมชน

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มีการเสนอกิจกรรมตรวจคัดกรองโรคไต และร่วมกันเสนอแนะข้อคิดเห็นถึงแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว และนอกจากนี้แล้วยังมีการเน้นย้ำการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกที่มีแนวโน้มการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยให้ใช้สารพ่นกำจัดยุงULV เข้าฉีดพ่นตามบ้านเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง และการแจกทรายอะเบทโดยตัวแทน อสม. ตามแผนการปฏิบัติงาน

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)